Informace o katalogu

KATALOG PLEMENÍKŮ je projekt podporovaný JOCKEY CLUBEM České republiky pro chovatele anglického plnokrevníka. V katalogu najdete podrobné, pravidelně aktualizované informace o VŠECH PLEMENÍCÍCH působících v chovu anglického plnokrevníka v České republice, jejich výsledcích, rodině, nejúspěšnějších potomcích a sourozencích.

Osvědčení k použití v plnokrevném chovu

Samotné uvedení hřebce v tomto katalogu neznamená, že hřebec má pro aktuální sezónu uděleno osvědčení k použití v plnokrevném chovu. Hřebci, kterým bylo toto osvědčení uděleno, mají v podrobném seznamu a na své stránce na úvodní kartě uvedeno datum platnosti osvědčení pro aktuální sezónu.

Aktualizace dat

Data u jednotlivých hřebců ještě neobsahují výsledky z letošní sezóny. Data budou doplněna po skončení sezóny. V dalších sezónách budou aktualizována pravidelně s výjimkou tabulek výsledků potomků podle jednotlivých ročků, které se budou aktualizovat vždy po skončení sezóny.

Podmínky používání

Informace obsažené v tomto katalogu jsou určeny uživatelům k osobnímu a nekomerčnímu užití. Uživatel nesmí jakkoliv komerčně využívat informace získané z této webové stránky nebo je poskytovat třetím stranám, ledaže k tomu obdrží předchozí výslovný písemný souhlas.